1. Grote stal met varkens en afhankelijk van het seizoen ander vee
 2. Kippenvilla met kalkoenen en duivenhokken
 3. Kindertuin
 4. Boerderijcafé de Hooijmaat
 5. Speelwei
 6. Legkippenhok en quarantainestal
 7. Konijnen
 8. Kapschuur
 9. Kersenboomgaard
 10. Struinmoeras
 11. Bokkenstal
 12. Dierotheek en travalje
 13. Varkensuitloop
 14. Leslokaal en kantoor
 15. Mestvaalt en nachtverblijf van de dierotheek
 16. Helofytenfilter
 17. Bijenstal

Verspreid over het terrein van de boerderij vind je:
Weiden
Akker
Appelboomgaard
Perenboomgaard
Pruimenboomgaard
Paddenpoel
Wilgenlaan met ganzen

Koeien, paarden, geiten en schapen lopen in wisselende weiden of ze staan in de stal.

Beleef de boerderij

Kom meer te weten over wat er allemaal leeft op onze boerderij

Stadsboerderij De Korenmaat is onderdeel van Natuurcentrum Arnhem