Duiven

Tegenwoordig worden duiven vooral gehouden als sierduif of om er wedstrijden mee te vliegen. Duiven keren altijd terug naar het hok waar ze geboren zijn waardoor ze vrij rond kunnen vliegen. Op Stadsboerderij De Korenmaat hebben we twee Oudhollandse duivenrassen: Witte pauwstaartjes (zie foto boven) en de Hollandse Kapucijn (zie foto onder).

Voortplanting
In ons duivenhok zijn er speciale broedhokjes waar de duiven hun nest in maken en eieren leggen. Een duif legt twee eieren en het broeden duurt 18 dagen. Als de jongen uit het ei komen, zijn ze blind en bedekt met dun geel dons. Na drie tot zes dagen gaan de oogjes open.

Jongen
Jonge duiven worden door beide ouders gevoerd met duivenmelk uit de krop. De krop is een holte in de keel, waar voedsel tijdelijk wordt opgeslagen. Hier wordt een afscheiding gemaakt die bestaat uit eiwitten en vet. Het kost de ouders veel energie om deze kropmelk aan te maken. Daarom legt een duivin meestal maar een of twee eieren, zodat ze ook in staat is om de jonge duifjes groot te brengen. De duiven worden ongeveer twee tot drie weken gevoerd door de ouders, daarna gaan ze zelf eten.

Postduiven
Postduiven zijn tamme duiven die goed kunnen vliegen. Vroeger werden ze echt gebruikt om berichten te versturen maar tegenwoordig worden ze gehouden om wedstrijden te vliegen. De duiven worden langzaam getraind voor het vliegen van wedstrijden. In het begin worden ze kleine stukjes weggebracht, een paar kilometer. Langzamerhand wordt dat steeds verder.
Onze duiven doen ook me aan ‘vitessevluchten’, die kunnen wel 300 km. ver zijn. Er zijn ook duiven die niet zo snel zijn, maar wel heel lang achter elkaar kunnen vliegen. Die doen mee aan nog langere vluchten.
Op Stadsboerderij De Korenmaat kunnen kinderen meedoen aan het postduivenproject. Samen met onze postduivenkenners leren kinderen hoe ze voor de duiven kunnen zorgen, zodat ze daarna mee kunnen doen met wedstrijden. Onze duiven zijn al in België en Frankrijk geweest.

Duiven - Hollandse Kapucijn

Duiven-weetjes

  • De kuikens die je soms op de boerderijen ziet, zijn raskuikentjes. Hier wordt mee gefokt om de rassen in stand te houden.

Stadsboerderij De Korenmaat is onderdeel van Natuurcentrum Arnhem