Akker

De boerderijakker

De akker op Stadsboerderij De Korenmaat is opgezet om te laten zien hoe land- en tuinbouwgewassen op een boerderij verbouwd kunnen worden. De oogst gaat naar dier en mens.
In het educatieve aanbod aan scholen hebben we een onderdeel pannenkoeken bakken, soep koken en appelmoes maken op de boerderij. Daarbij gaan kinderen op de akker producten oogsten die ze kunnen gebruiken in de soep of in het pannenkoekenbeslag. Op deze plattegrond zie je waar je de akker kunt vinden.

Korenmaat-akker_DSC1595

Ontwikkeling
Stadsboerderij De Korenmaat is van oudsher met name een fruitteelt bedrijf met daarbij veeteelt. In het verleden werden ook op dit soort bedrijven wel akkerbouwproducten geteeld. Als (bij)voer voor het eigen vee bijvoorbeeld. Boerderijen die genoeg grond hadden, deden het ook om het risico wat te spreiden. Deze gemengde bedrijven konden slechte opbrengsten in bijvoorbeeld de melkproductie wat opvangen door daarnaast akkerbouwgewassen te verkopen. Naast de verkoopbare akkerbouwproducten als granen, kolen, (suiker)bieten, mais, aardappelen werden ook groenten voor eigen gebruik geteeld.
In de loop der jaren zijn boeren zich steeds meer gaan specialiseren in één product. Het zijn geen gemengde bedrijven meer maar super gespecialiseerde. Op deze boerderij proberen we een breed beeld van het boerderijleven te geven. Daarom ook deze akker.

Korenmaat-akker_FAM5469

Producten
Een vast onderdeel is het telen van gewassen voor de dieren uit onze dierotheek. Daar zitten specifieke dieren als sprinkhanen en krekels die alleen onbespoten winterrogge en boerenkool verdragen. Vooral in de winterperiode is dat een goede vervanger van vers gras. Landschildpadden en tamme ratten zijn dol op de mais. Vruchtgewassen als tomaat, paprika, courgette, en pompoen gaan naar allerlei dieren. Slakken krijgen kool van de akker. Daarnaast zaaien we gewassen die geliefd zijn voor de verkoop aan de bezoekers van onze stadsboerderij en wat langer houdbare producten.

Elke vrijdag tussen 10.00  en 14.00 uur verse biologische groenten en kruiden van het seizoen te koop op onze akker. Op die dag ben je ook welkom als je niets wilt kopen. Wij leggen graag uit wat permacultuur inhoudt en hoe je thuis een eigen moestuin kunt beginnen.

Korenmaat-akker_FAM5482

In de houtwal tussen de mestplaat en de akker loopt een smal slingerpaadje met daarlangs inheemse kruiden. Aan de achterkant groeit een meidoornhaag. Een geliefd woonplekje voor onder andere de mussen.

Omvorming van onze akker tot een permacultuur-leertuin
In maart 2016 zijn we begonnen met het herinrichten van de akker om op een meer natuurlijke manier groente en fruit te verbouwen. We combineren hierbij meerjarige struiken en planten met éénjarige teelt en we geven de akker een organische vorm. Om de grond zo goed mogelijk te benutten, maken we gebruik van de groeihoogte van verschillende soorten planten. Ook letten we er op dat de planten meerdere functies hebben. Denk hierbij aan eetbaarheid voor de mens, aantrekkingskracht  voor insecten, windbeschutting of grond­bedekking. Groente, fruit en bloemen zijn de basis van deze speels op te zetten tuin. Deze vorm van tuinieren noemen we permacultuur. Met het inrichten van onze akker als een permacultuur-leertuin willen we het volgende bereiken:

  • Educatie verzorgen voor kinderen en volwassenen door middel van workshops en informatie­bijeenkomsten.
  • Betrokkenheid creëren door samenwerking (aanleg en onderhoud) met buurtbewoners en overige geïnteresseerden.
  • Buurtbewoners inspireren met een voorbeeldtuin die een andere manier van tuinieren laat zien.
  • Permacultuur op kleine schaal toepassen.
  • De oogst gebruiken voor de kleine boerderijdieren, het restaurant en verkoop aan liefhebbers.

De tuin is ontworpen en wordt begeleid door Ingeborg du Fijan. In deze video van WijkTV Rijkerswoerd vertelt Ingeborg over de achtergronden van permacultuur. Hier zie je een fotoverslag van het omvormingsproces. Mocht je enthousiast geworden zijn of vragen hebben, dan kun je een mail sturen naar idufijan@hotmail.com.

We zoeken nog vrijwilligers !

Kom kijken!
Wil je zelf een kijkje nemen in onze permacultuurtuin op de akker van Stadsboerderij De Korenmaat? Je bent van harte welkom op vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur.

20160503_134437

 

 

 

Stadsboerderij De Korenmaat is onderdeel van Natuurcentrum Arnhem